Chiny Maszyna do laminowania ciasta producent
Najlepszy producent przemysłowych maszyn piekarniczych.

Aktualności

June 1, 2020

Wystawa w Indiach

In last year, we have held a exhibtion at India. W ubiegłym roku zorganizowaliśmy wystawę w Indiach. On the display, our machine have get many love from different countries, on the other hand, we have communicated with many bakey and machinary to get more experience. Na wystawie nasza maszyna zyskała wiele miłości z różnych krajów, z drugiej strony komunikowaliśmy się z wieloma piecami i maszynami, aby uzyskać więcej doświadczenia.

Z powodzeniem zorganizowaliśmy wystawę wraz z naszym agentem w nowym Delhi w Indiach. At present, Covin-19 is effecting everyone. Obecnie Covin-19 działa na wszystkich. We stiil at here and offer help to anyone. Stiilujemy się tutaj i służymy pomocą każdemu.

 

 

najnowsze wiadomości o firmie Wystawa w Indiach  0najnowsze wiadomości o firmie Wystawa w Indiach  1W pobliżu

Szczegóły kontaktu